Vormselviering op 10 juli a.s.

Op zondag 10 juli krijgen twee vormelingen het Heilig Vormsel toegediend. De afgelopen weken hebben de vormelingen zich voorbereid op het ontvangen van het sacrament. De viering start om 10:00 uur en is ook op RTV Purmerend of via de live stream te volgen.

Het vormsel is sterk verbonden met de doop. De doop wordt gezien als het beginproces in geloven. Het Vormsel versterkt die groei en is een voltooiing van de opname in de Christengemeenschap.

Wilt u uw kind aanmelden voor het volgende Vormselproject? Dat kan bij pastoor Marcelo of via parochiemariamoedervangod@live.nl

2022-07-05T08:33:03+00:00juli 5th, 2022|

Maria zang- en gebedsviering

De jaarlijkse Maria zang- en gebedsviering ter gelegenheid van het Feest van Maria ten Hemelopneming wordt gehouden op zaterdag 13 augustus om 14:00 uur in de Nicolaaskerk.

Pastor Marcelo gaat voor en het Ceciliakoor onder leiding van Mirjam Boers verleent haar medewerking. Tijdens de viering worden bekende Marialiederen gezongen. Er zullen ook solisten optreden en het Ceciliakoor zal ook nieuw repertoire instuderen.

Het Ceciliakoor

Het Ceciliakoor zingt bij uitvaarten, huwelijksinzegeningen, herdenkingsdiensten en bijzondere vieringen zoals de Maria zang -en gebedsviering.

Ter voorbereiding op de Mariaviering van 13 augustus is een repetitieschema vastgesteld. De repetities zijn op de maandagochtenden van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk.

Als u het Ceciliakoor wil komen versterken voor deze viering of als u lid wil worden kunt u contact opnemen met Annemiek

Lees meer

2022-07-05T07:49:21+00:00juni 14th, 2022|

Kindernevendienst op 31 juli a.s.

Op zondag 31 juli is er weer Kindernevendienst in de Nicolaaskerk.

Tijdens de viering van 10:00 uur zijn alle kinderen welkom in de Catharinazaal. Na het welkomstwoord vertrekken we naar boven, voor het Eucharistisch gebed zijn we weer terug in de kerkzaal.

De Kindernevendienst is voor kinderen van alle leeftijden. We steken een kaarsje aan, lezen het evangelie van de zondag en er kan getekend, geknutseld of gespeeld worden. Natuurlijk mag er ook altijd een ouder/begeleider mee.

Aan- of afmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

2022-07-05T08:16:53+00:00juni 14th, 2022|