Bericht van de penningmeesters

                                                    Begroting 2021

Beste parochianen,

In 2020 is het visie-transitieplan net voor de corona-uitbraak in de geloofsgemeenschappen besproken. Alleen voor de geloofsgemeenschap van Oosthuizen kwam de uitbraak een week te vroeg. De gevolgen van het plan voor Oosthuizen zijn echter gering.

Vanaf maart 2020 hebben we te maken met beperkingen, ook voor de parochie. Vergaderingen en bijeenkomsten moesten worden afgelast of konden beperkt plaatsvinden via Zoom o.i.d..

Toch moeten we doorgaan met de aanpassingen, zoals vermeld in het plan. De noodzaak lijkt ook wel uit de begroting van 2021. De inkomsten worden minder en de uitgaven zullen stijgen. Toch durven wij de Kerkbalans-opbrengsten en de collecte-gelden nog op hetzelfde bedrag te begroten voor 2021 in vergelijking met de werkelijke opbrengsten van 2019.

Door veel parochianen wordt per bank geld overgemaakt als compensatie voor het uitvallen van de collecten, waarvoor wij

Lees meer

2021-01-10T13:54:32+00:00januari 10th, 2021|

Protocol vieringen tijdens lockdown

PROTOCOL VIERINGEN:

Omdat er een maximum aantal mensen aanwezig kan zijn (inclusief koster, voorganger etc.) vragen wij u dringend om voor vieringen in de Nicolaaskerk te Purmerend vooraf te reserveren voor een plaats in de kerk. U kunt hiervoor bellen naar het volgende telefoonnummer: 0299-42 38 63 op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Of u kunt persoonlijk een kaart komen ophalen op de dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in de Nicolaaskerk. U kunt uitsluitend voor de eerstvolgende zondag reserveren.

Voor de overige kerken in onze geloofsgemeenschap is het niet noodzakelijk om vooraf te reserveren. Houdt u het vieringenrooster in de gaten voor eventuele wijzigingen.

De toiletten in de kerken zijn gesloten.

Bij verkoudheidsklachten en/of koorts blijft u thuis en als één van uw huisgenoten koorts heeft blijft u ook

Lees meer

2021-01-17T11:49:17+00:00april 6th, 2020|

Visie – Transitie RK Parochie Maria, Moeder van God

Inleiding

In de afgelopen periode is gesproken over de veranderingen welke in de Parochie zullen moeten plaatsvinden. Het Parochiebestuur heeft deze maatregelen via deze notitie concreet gemaakt en in een tijdspad gezet. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze Parochie voor de toekomst vitaal te houden en zijn op financiële gronden nodig.

60 jaar geleden waren de mensen in Nederland christen. Maatschappelijk en sociaal moest je dat wel zijn! Nu is het andersom. Als christen moet je er voor kiezen en het is vaak lastig om er voor uit te komen. Er is zelfs tegenstand tegen christenen in het bijzonder tegen katholieken. Het gevolg van een en ander is een krimp van het aantal kerkgangers vooral in de geloofsgemeenschappen van onze dorpen.

Wij zijn nu met elkaar al 6 jaar onderweg, sinds de fusie tussen de 6 geloofsgemeenschappen naar de parochie Maria, Moeder van

Lees meer

2020-03-11T15:10:15+00:00februari 28th, 2020|

Vastenactie 2020 – Werken aan je toekomst

Het belang van doorleren 

In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. 

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen

Lees meer

2020-02-28T09:14:49+00:00februari 28th, 2020|