Ik geef om een plek waar ik mijn geloof kan delen..

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. De actie loopt van 13 januari tot 10 februari 2024.

Het bestuur en de pastores doen een beroep op u om de parochie financieel te ondersteunen.
Zodat de parochie ook in de toekomst kan blijven bestaan.
Dat kan door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL 22 RABO 01 57 49 95 29 ten name van RK Parochie, Maria Moeder van God.

Bij het Parochiemagazine van februari/maart wordt een folder over de Actie Kerkbalans meegeleverd.
Als uw mailadres bij ons bekend is, ontvangt u deze folder digitaal.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!