Beste parochianen,

De begroting 2020 is opgemaakt. Er wordt een negatief resultaat begroot van
€ 38.783. Over 2019 was het negatief resultaat begroot op € 28.915.
Het negatief resultaat over 2018 bedroeg in werkelijkheid € 146.313. In dat jaar was pastor Jack Noë nog niet gepensioneerd. De inkomsten begroten we op hetzelfde bedrag als 2019, alleen blijven de inkomsten uit verhuur kerken bij uitvaarten wat achter en zijn € 10.000 lager begroot.

We hopen dat u ons blijft ondersteunen via de Actie Kerkbalans en via de collectes.

Met vriendelijke groet,

Penningmeesters