BERICHT VAN DE PENNINGMEESTERS

Voordat het jaarverslag van de parochie gereed is moet er heel wat gebeuren. De geloofsgemeenschappen van Oosthuizen, De Rijp, Westbeemster, Landsmeer, Schermerhorn en Purmerend stellen ieder hun jaarverslag samen en sturen die door naar mij, de penningmeester van de RK Parochie Maria, Moeder van God. Mijn werk is dan om al die verslagen bij elkaar te voegen (consolideren) en het resultaat is dan het jaarverslag van de Parochie.

Het parochiebestuur bespreekt het verslag en stelt het vast, waarna met alle penningmeesters wordt overlegd. Dat is op 5 juli weer gebeurd. Dan overleggen we over de stappen die zijn gezet en moeten worden gezet. De onderlinge samenwerking krijgt steeds meer gestalte. Het gaat over: 1 parochieblad, 1 website, de koren, de livestream en RTV Purmerend. Er zijn veel uitdagingen. Er zijn problemen maar ook mogelijkheden.

Onze financiën hebben te lijden onder de corona-pandemie. De collecte-inkomsten zijn in 2020 gehalveerd ten opzichte van 2019, maar veel parochianen ondersteunen ons met giften en maken geld over ter compensatie van de collecte-gelden. Hierdoor zijn de bijdragen van de parochianen slechts gering teruggelopen ten opzichte van 2019. Uw financiële hulp blijft dus noodzakelijk! Dank voor uw bijdragen!

Het negatieve saldo is fors, maar met de te nemen maatregelen en uw giften hopen we dat dit financiële tekort in de toekomst wordt opgelost.

Indien u vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.

Namens de penningmeesters,

Hans Karels, penningmeester van de RK Parochie Maria, Moeder van God

Bekijk hier het jaarverslag 2020