De onderstaande mededeling is in het weekend van 6 en 7 juli voorgelezen in de geloofsgemeenschappen.

“Beste mensen,

Dit jaar komt er een grote herschikking van priesters in het Bisdom.

Dit betekent dat er een grote roulatie van priesters op gang komt. Normaliter is er om de 5 à 6 jaar een roulatie maar door de ontwikkelingen in de regio’s heeft het dit keer iets langer geduurd.

Ik ben door de Bisschop gevraagd om naar de Regio Alkmaar te gaan. Daar zal ik pastoor en deken worden. Dit gaat allemaal begin oktober in.

Ik heb in de afgelopen 11 jaar veel gezien en meegemaakt: mooie en droevige momenten, mooie initiatieven en vooral een fijne samenwerking. Hiervoor wil ik jullie ook hartelijk bedanken.

In mijn plaats komt pastoor Carlos Fabril. Hij is momenteel nog pastoor in Naarden en deken in die regio. Hij komt ook uit Brazilië; jullie komen niet van de Brazilianen af 😉

Ik hoop en vertrouw erop dat jullie hem ook gastvrij verwelkomen en dat hij de kans krijgt zich thuis te voelen in deze parochie.

Zelf ben ik niet meteen weg en hopelijk zien en spreken we elkaar nog in de komende tijd.

Marcelo.