De jaarlijkse Caritaszondag wordt gehouden op de Werelddag van de Armen, deze valt dit jaar op 17 november. De Caritaszondag is bedoeld om het diaconale werk van de Parochie Maria Moeder van God en van de Parochiële Caritas Instelling (PCI- Polderland) met en voor de armen extra aandacht te geven.

Het thema van de Werelddag van de Armen is dit jaar: “De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19) In onze tijd waarin het economisch beter gaat, zijn er steeds meer mensen die daar niet van meeprofiteren. Zo zijn er meer mensen met schulden en meer mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken.

De paus benadrukt dat het meer dan ooit belangrijk is om armen nabij te zijn, in solidariteit én in nabijheid. “De armen hebben onze handen nodig om ze op te tillen, onze harten om weer genegenheid te voelen, onze aanwezigheid om eenzaamheid te overwinnen. In één woord: ze hebben liefde nodig.”

Op deze Caritaszondag wil het bestuur van de PCI Polderland zich aan u presenteren en bekend maken waar zij mee bezig is, zowel voor mensen die hulp nodig hebben als voor mogelijk nieuwe vrijwilligers voor het bestuur. Dat doen we door middel van onze aanwezigheid in de kerken om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en door de banner met de spreuk “Er zijn voor Elkaar”, die deze dag in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie wordt gepresenteerd. De PCI is een zelfstandig orgaan in de parochie, maar niet onafhankelijk.

Namens PCI Polderland werken vrijwilligers van de Raad van Advies nauw samen met mensen van de diaconie van de Protestante Gemeente Purmerend. Iedere dinsdagochtend is er in de Nicolaaskerk te Purmerend open spreekuur voor iedereen die in ernstige nood verkeerd en via andere regelingen niet meer in aanmerking komt voor hulp. Het is ook mogelijk om via email contact te zoeken (pcipolderland@gmail.com) of via de pastores. PCI ondersteunt ook diverse hulporganisaties in de regio en in het buitenland.

Er is een goede samenwerking met de gemeentelijke instanties, en andere hulporganisaties zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, Present en Stichting Manna, Voedselbank. Ook met lokale ondernemers. Ze zijn allen onmisbaar in het netwerk om mensen nabij te zijn.

Namens het bestuur van de PCI Polderland

Annemiek Nuijens, voorzitter