Op donderdag 9 februari 2023 zal Jeroen Brenninkmeijer, voorzitter van het Gezelschap van de Stille Omgang, een lezing houden in de Nicolaaskerk in Purmerend (Kaasmarkt 15, ingang aan de voorzijde).

De lezing gaat over het ontstaan van de Stille Omgang, met een wandeling door de tijd vanaf 1345. Met als kenmerken:

  • Dat Amsterdam in die tijd het belangrijkste bedevaartsoord van Europa was.
  • De verbintenis van Maximilaan van Habsburg met Amsterdam.
  • De tijd van de Alteratie (strijd tussen Katholiek en Protestant 1578-1881)
  • Betekenis van Joost van de Vondel in 1645 en de schuilkerken.
  • Stille Omgang Amsterdam vanaf 1881 met beelden uit het verleden en het heden

Wilt u bij deze lezing aanwezig zijn? En onder het genot van een kopje koffie inspiratie opdoen, dan kunt u zich opgeven bij diaken Marcel Kaaijk, telefonisch 06 2097 3992 of per e-mail: m.kaaijk@chello.nl

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 9 februari om 19.30 uur!