De jaarlijkse Maria zang- en gebedsviering ter gelegenheid van het Feest van Maria ten Hemelopneming wordt gehouden op zaterdag 13 augustus om 14:00 uur in de Nicolaaskerk.

Pastor Marcelo gaat voor en het Ceciliakoor onder leiding van Mirjam Boers verleent haar medewerking. Tijdens de viering worden bekende Marialiederen gezongen. Er zullen ook solisten optreden en het Ceciliakoor zal ook nieuw repertoire instuderen.

Het Ceciliakoor

Het Ceciliakoor zingt bij uitvaarten, huwelijksinzegeningen, herdenkingsdiensten en bijzondere vieringen zoals de Maria zang -en gebedsviering.

Ter voorbereiding op de Mariaviering van 13 augustus is een repetitieschema vastgesteld. De repetities zijn op de maandagochtenden van 10.30 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk.

Als u het Ceciliakoor wil komen versterken voor deze viering of als u lid wil worden kunt u contact opnemen met Annemiek Nuijens (email:amnuyens@hetnet.nl of telefonisch 06 2065 0615)