Het Parochiemagazine voor de maanden juni/juli is verschenen!