Een bijzonder moment! Vanaf 1 september 2022 is er een Parochiemagazine voor de hele parochie. De allereerste uitgave kan hieronder gedownload worden.

Kopij voor de editie van oktober/november kan tot 13 september 2022 aangeleverd worden via: spuigat@live.nl