In oktober 2023 wordt in Rome de algemene Bisschoppensynode gehouden.
Deze synode heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, par­ti­ci­pa­tie, missie”
Ter voorbereiding daarop heeft Paus Franciscus de hele Kerk uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren.  

Op woensdag 16 maart 2022 is er een bijeenkomst in de Nicolaaskerk in Purmerend om met elkaar over deze thema’s van gedachten te wisselen.
Vanaf 19:30 uur in de Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15 in Purmerend.

Graag aanmelden bij pastoor Marcelo als u wilt deelnemen aan de bijeenkomst (e-mail: marcelaonl@gmail.com)
U krijgt dan vooraf nog wat informatie toegestuurd.