De pastores en het bestuur van de RK Parochie Maria, Moeder van God wenst u allen Zalig Kerst!

U bent van harte welkom bij een van de vieringen tijdens de kerst.
Voor het vieringenrooster, klik hier: http://www.parochiemariamoedervangod.nl/vieringen