Beste broeders en zusters,

Het Hoogfeest van Pasen; het grootste feest van het Christendom.

Christus’ overwinning over dood, zonde en pijn.

Wij leven al één jaar gekluisterd en omgeven door angst, onzekerheid, pijn, verlies, waar velen afscheid hebben moeten nemen van hun meest dierbare familieleden, hier spreek ik uit eigen ervaring.

In dit moeilijke moment worden wij geconfronteerd met onze diepste broosheid; onze grote mond en onze dikke portemonnee dienen tot niets.

Sommigen van u zijn al ingeënt, dit geeft enigszins hoop en vertrouwen.

Wij hebben nog een hele weg te gaan voordat alles überhaupt weer normaliseert.

Deze periode doet mij denken aan de leerlingen van Emmaüs; zij waren terneergeslagen omdat hun meester die alles voor hen was, werd gedood.

Zij keerden naar hun dorp terug, hopeloos, zij denken al aan hoe zij hun oude leven, voordat zij Jezus hadden leren kennen gaan herpakken.

Op een gegeven moment komen zij een vreemdeling tegen die met hen mee loopt en naar hun verhaal luistert. Dat is Jezus, opgestaan, levend, overwinnaar van dood en zonde.

Zo ook in dit moeilijke en voor sommigen donkere moment van de geschiedenis loopt Hij met ons mee.

Hij luistert naar ons verhaal, Hij voelt met ons mee, Hij lijdt met ons mee en Hij schenkt ons ook kracht, hoop, bemoediging en vertroosting.

Laten wij ons openen voor Hem en zijn gaven in deze bijzondere tijd.

Christus leeft! En zijn leven schenkt Hij aan allen die zich daarvoor openstellen.

Een Zalig Pasen aan iedereen toegewenst.

Pastoor Marcelo, pastores team en Nicolaasteam.