Op zaterdag 12 augustus wordt de jaarlijkse zang -en gebedsviering ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming gehouden in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt 15 in Purmerend. Aanvang om 14.00 uur.

Het gaat om een jaarlijkse terugkerende feestdag die in Purmerend op de zaterdag rond de 15e augustus, de officiële feestdag, wordt gevierd. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

Pastor Marcelo Salaô Rocha gaat voor in de viering. Het Ceciliakoor o.l.v. Mirjam Boers verleent muzikale medewerking met organist Willem Stroman op het orgel. Er zullen veel bekende en meezingbare Marialiederen worden gezongen.