Vijftig jaar kerk – Oosthuizen

Het gaat om de St. Franciscusparochie in Oosthuizen, al een halve eeuw gevestigd in een voormalige dokterswoning in de Raadhuisstraat.
OOSTHUIZEN – De kleinste parochie van het bisdom Haarlem-Amsterdam bestaat vijftig jaar.

Het pand kon worden aangekocht dankzij de inbreng van de St. Nicolaas- en Catharinaparochie in Purmerend en acties van eigen mensen. ,,Bij de aankoop van het huis waren er bijna geen katholieke gezinnen in de Zeevang. Het gebied was ook helemaal niet katholiek. Alle kerken in Zeevang zijn protestante kerken, minus eentje’’, weet pastor Luis Weel. Samen met enkele andere gepensioneerde priesters is de 69-jarige Weel als pastor actief in de jubilerende parochie. De kerkelijke gemeente dopt zijn eigen boontjes met zelfbestuur. En voorziet zelf ook in het onderhoud dankzij allemaal vrijwilligers. Officieel staan ongeveer 250 adressen bij de parochie ingeschreven, maar in de praktijk komt het neer op ruim honderd actieve families. In veel vroeger jaren kerkten de katholieken van Zeevang in de Grote Kerk in Oosthuizen. Het imposante godshuis was in 1511 gebouwd door enkele voorname families als de Bredehofs, die fortuin hadden gemaakt met de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Maar na de reformatie van Luther zijn de pastoor en zijn katholieke volgelingen geruisloos overgaan naar het protestantisme. ,,Een beeldenstorm heeft Oosthuizen vermoedelijk niet gekend. Zoveel heiligenbeelden zullen er ook niet hebben gestaan’’, aldus pastor Weel. ,,Volgens de reformatorische gedachte is alleen het altaar als symbool van de eucharistie weggehaald uit de kerk.’’

Algemene gegevens
Genootschap : R.K. Kerk
Gemeente : Landsmeer
Plaats : Landsmeer
Adres : Noordeinde 121
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname :eind jaren 1950
Huidige bestemming: gesloopt
Naam kerk : De Goede Herder
Architect :
Monument-status: n.v.t.

Geschiedenis
Hulpkerk, buiten gebruik 1975, toen de huidige definitieve kerk, met bijnaam “De Schaapskooi”, in gebruik werd genomen.
Dit betrof een R.K. noodkerk, gesticht vanuit de R.K. parochie H. Sacrament in Amsterdam-Noord, wijk Tuindorp Oostzaan.
Eerder in de jaren 1950 vonden R.K. kerkelijke vieringen plaats in een woning (“huiskapel”) te Landsmeer.
In ± 1973 werd dit een zelfstandige R.K. parochie in Landsmeer.