Wees welkom!

Iedere dinsdagochtend is er regionale diaconale inloop van 09:00 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend.

Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets melden, neem dan gerust contact met ons op.

Telefoon: 0299-423863. Ook via de e-mail kunt u ons bereiken: jnm.noe@quicknet

Nieuws van de Caritas

De Caritas in onze parochies is en blijft actief op het gebied van ondersteuning voor mensen in nood. Het afgelopen jaar hebben we tientallen mensen uit de nood geholpen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden lag. Mensen alleen, gezinnen en organisaties hebben een beroep op ons gedaan en niet zonder resultaat. Zo hebben we verbintenis met de Voedselbank en Actief Talent (organisatie tbv ernstig drugsverslaafden).

Het Evangelie nodigt in het bijzonder uit om ons zo te laten horen en zien in de context van Purmerend. Maar het je begeven in situaties die erbarmelijk en soms zelfs ondraagbaar zijn, trekt ook een wissel op de persoonlijke inzet.

In die zin hebben we ons beraden op positionering en persoonlijke inzet. Het heeft ons ertoe gebracht om een brief te schrijven, waarin we de samenwerkende organisaties onze criteria voorgehouden over de te verstrekken hulpvragen. Tegelijkertijd is het gesprek geopend over de wenselijkheid om met elkaar in Purmerend tot een werkzaam geheel te komen, waarbij organisaties elkaar aanvullen en dubbel werk voorkomen wordt. Dat gesprek is nog bezig en we hopen hier verder mee te komen. Want duidelijk is dat hulpvragen eerder zullen toe dan afnemen. Een terugtredende overheid en verdergaande individualisering, zal het evangelie en de daaraan verbonden mensen ook in Purmerend vragen mensen in nood tot steun te zijn.

Waar we zeer verheugd over zijn is de versterking van Netty Cremers. Zij heeft deskundigheid in huis welke noodzakelijk is, maar vooral een betrokken hart bij mensen in nood. De Caritas Purmerend is haar dankbaar voor haar inzet, evenals we dankbaar zijn voor alle andere vrijwilligers die staan in de modder van alle dag.