Caritas Purmerend

Hebt u hulp- en of andere vragen:

Iedere dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur zitten er mensen voor u klaar in de Nicolaaskerk te Purmerend, om uw hulpvragen te beantwoorden.

Wilt u liever een afspraak maken dan kan dit via e-mail:

caritaspurmerend@gmail.com

PCI  Polderland

De Raad van Advies

Nieuws van de Caritas

De Caritas is werkzaam voor alle geloofsgemeenschappen in onze Parochie Maria Moeder van God en is actief op het gebied van ondersteuning voor mensen in nood. De hulp is anoniem en beschikbaar voor iedereen. Het afgelopen jaar hebben we veel mensen geholpen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden lag. Aan een veertigtal mensen hebben we o.a. extra bonnen gegeven voor de aanschaf van levensmiddelen.
Individuele mensen, gezinnen en organisaties hebben een beroep op ons gedaan en niet zonder resultaat. Zo werken we samen met o.a. Actief Talent (organisatie t.b.v. ernstig drank- en drugsverslaafden), Schuldhulpmaatje, Leviaan, Clup, Activa (gemeentelijke schuldhulpdienst) en de Diaconie van de Protestantse Kerk Purmerend (met wie we gezamenlijk het spreekuur houden).

Het Evangelie nodigt in het bijzonder uit om ons zo te laten horen en zien in de context van de Parochie. Het je begeven in situaties die erbarmelijk en soms zelfs ondraagbaar zijn, trekt ook een wissel op de persoonlijke inzet. Dat heeft ertoe geleid dat we een brief hebben geschreven aan de samenwerkende organisaties, waarin we nog eens onze criteria hebben vermeld over het honoreren van hulpvragen. Duidelijk is dat de hulpvragen eerder zullen toe- dan afnemen. Een terugtredende overheid en verdergaande individualisering zullen vanuit het evangelie en van de aan Caritas verbonden mensen ook in de Parochie vragen mensen in nood zo goed mogelijk tot steun te zijn.