Het aantal vrijwilligers, kosters, misdienaren, koorleden, gastheren en -vrouwen, schoonmaaksters, acolieten, lectoren en lectrices, teamleden en bestuursleden, is groot.

De Actie Kerkbalans, de financiële administratie, de inkoop, het bezoeken van parochianen, het onderhoud van de kerk, misintenties bijhouden, het communie- en vormselproject, de communicatie in brede zin, koffie zetten en nog zo veel meer vormt een overzicht van andere activiteiten die op een of andere manier niet minder vragen om de inzet van vrijwilligers.

Kortom: de kerk kan niet zonder vrijwilligers!

Gelukkig zijn er in de Nicolaaskerk al veel vrijwilligers actief, maar we kunnen altijd versterking gebruiken. Voor iedereen is er iets passends te vinden.

Heeft u tijd over en vindt u het leuk om u in te zetten voor de parochie?
Neem dan contact op met een van de pastores, leden van het parochieteam of stuur een e-mail naar nicolaaskerk.purmerend@live.nl.

De Nicolaaskerk is met spoed op zoek naar vrijwilligers die zich als gastheer of -vrouw willen inzetten.

Zonder deze vrijwilligers kan de kerk niet open zijn, kan de kerk niet bezocht worden en kunnen er geen concerten worden gegeven.

De gastheren en/of -vrouwen zijn het eerste aanspreekpunt voor bezoekers, ze beantwoorden vragen, geven informatie en verwijzen eventueel door naar het bestuur of naar een van de pastores. Verder houden ze toezicht en zorgen ze ervoor dat de kerk goed afgesloten wordt.

Uiteraard wordt in overleg met u bepaald welke dagdelen en met welke frequentie u wordt ingezet.

Wilt u liever niet een vast dagdeel of elke week als gastheer of -vrouw werken? Dan kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger tijdens evenementen.

De kerk wordt een paar keer per jaar verhuurd voor concerten en optredens. Dit zijn altijd evenementen die binnen ons kader als katholieke kerk passen. Op deze middagen en avonden zijn er een of meerdere vrijwilligers aanwezig om de kerk te openen en weer af te sluiten, eventueel voor koffie en thee te zorgen en andere voorkomende werkzaamheden te verrichten.

Lijkt het u wat om als gastheer en/of gastvrouw aan de slag te gaan? Meld u dan snel aan!

Dat kan via nicolaaskerk.purmerend@live.nl, bij een van de pastores of bij gastheren/vrouwen.

Koffiedrinken met elkaar na de mis; ook wel het achtste sacrament genoemd.

Na afloop van de Eucharistieviering op zondagochtend is er de mogelijkheid om met een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en nog even na te praten over de Mis of over andere zaken.

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die koffie en thee willen zetten en schenken na afloop van de Eucharistieviering.

Wilt u zich op deze manier een paar keer per jaar nuttig maken voor de parochie? In de koffieruimte ligt een lijst waarop u zelf aan kunt geven op welke zondag u voor de koffie wilt zorgen.

De Bim Bam is een stichting die in 1965 is opgericht door vertegenwoordigers van de drie grote kerken in Purmerend. De oprichters namen het besluit om gezamelijk o.a. oud papier te verzamelen om daar onder meer kerkbouw e.d. mee te financieren.

In 1996 besloot de Gemeente Purmerend om zelf oud papier op te gaan halen en aan de Bim Bam werd als alternatief het ophalen van kleding aangeboden.

Stichting Bim Bam kan voor de zes actiedagen nog een aantal mensen gebruiken die in staat zijn om de zakken op te halen en te lossen bij onze afnemer.

Wilt u mee helpen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Wout Baller op telefoonnummer 0299 434762 (’s avonds na 17.00 uur) of via de website van de Bim Bam, http://www.bim-bam.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

De activiteiten duren op die zaterdagen van 9.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met Herman Wielage, telefoonnummer 0299 647429.

In de Nicolaaskerk kunnen we altijd nieuwe misdienaren gebruiken.

Het werk van de misdienaren is erg belangrijk.
Ze helpen de priester tijdens de Eucharistieviering.

Wat doet een misdienaar dan allemaal?
Aan het begin van de Mis loop je samen met onder andere de priester door het middenpad naar het altaar. Een van je taken kan dan zijn het plechtig binnendragen van kaarsen, het wierrookvat of het processiekruis.

Wanneer de priester het Evangelie voorleest sta je naast hem met een kaars. Tijdens de Eucharistieviering geven de misdienaren de hosties, het water en de wijn aan en ze luiden de bel tijdens de consecratie.

Ben je enthousiast geworden?
Heb je eerste Heilige Communie gedaan?
En ben je tussen de 8 en 12 jaar oud?

Meld je dan snel aan!

Dat kan bij Pastoor Marcelo Salão Rocha of spreek hem aan in de kerk.

Zowel het Herenkoor Sint Nicolaas, het Pauluskoor, het Ceciliakoor als het koor Ars Musica kunnen altijd nieuwe leden gebruiken.

Voor meer informatie kunt u mailen naar parochiemariamoedervangod@outlook.com