Eucharistie

EUCHARISTIE

De Eucharistie is het belangrijkste sacrament van de katholieke kerk. In dit sacrament ontmoeten we Jezus. In brood en wijn is Hij onder ons aanwezig en wil Hij ons geloof voeden.

Uit de Eucharistie blijkt de verbondenheid van christenen met elkaar en met God. Zoals Jezus vroeger zijn vriendschap deelde met zijn leerlingen, zo delen wij in de eucharistie vriendschap met elkaar en met God.

Eucharistie betekent dankzegging, we danken voor de gave van het lichaam van Christus. Voordat Jezus werd opgepakt, hield hij het laatste avondmaal met zijn leerlingen. Hij nam brood in zijn handen, zegende het en brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

“NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.”

Evenzo nam hij de beker met wijn, sprak er deze dankzegging over uit:

“NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND. DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.”

En met de afsluitende woorden “BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN”, geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht dit steeds te blijven herhalen, zodat Hij in onze gedachten blijft.

2019-10-14T09:55:43+00:00