Zomerrooster in onze parochie

Omdat wij een zomerrooster hanteren in onze parochie is er in de zomermaanden niet elk weekend in elke parochiegemeenschap een viering. Wij vragen wij u dan ook vriendelijk om het rooster van de vieringen te raadplegen, om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

2020-07-06T11:25:43+00:00juli 6th, 2020|

Wisseling van de wacht

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam.

Lees hier het volledige bericht op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

2020-05-31T11:18:14+00:00mei 31st, 2020|

Protocol vieringen vanaf 1 juli

PROTOCOL VIERINGEN VANAF 1 JUlI:

Omdat er een maximum aantal mensen aanwezig kan zijn (inclusief koster, voorganger etc.) vragen wij u dringend om voor vieringen in de Nicolaaskerk te Purmerend vooraf te reserveren voor een plaats in de kerk. U kunt hiervoor bellen naar het volgende telefoonnummer: 0299-42 38 63 op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Of u kunt persoonlijk een kaart komen ophalen op de dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in de Nicolaaskerk. U kunt uitsluitend voor de eerstvolgende zondag reserveren.

Voor de overige kerken in onze geloofsgemeenschap is het niet noodzakelijk om vooraf te reserveren.

De toiletten in de kerken zijn gesloten.

Bij verkoudheidsklachten en/of koorts blijft u thuis en als één van uw huisgenoten koorts heeft blijft u ook thuis.

Hoesten en niezen in de elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes.

2020-07-06T12:04:20+00:00april 6th, 2020|

Visie – Transitie RK Parochie Maria, Moeder van God

Inleiding

In de afgelopen periode is gesproken over de veranderingen welke in de Parochie zullen moeten plaatsvinden. Het Parochiebestuur heeft deze maatregelen via deze notitie concreet gemaakt en in een tijdspad gezet. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze Parochie voor de toekomst vitaal te houden en zijn op financiële gronden nodig.

60 jaar geleden waren de mensen in Nederland christen. Maatschappelijk en sociaal moest je dat wel zijn! Nu is het andersom. Als christen moet je er voor kiezen en het is vaak lastig om er voor uit te komen. Er is zelfs tegenstand tegen christenen in het bijzonder tegen katholieken. Het gevolg van een en ander is een krimp van het aantal kerkgangers vooral in de geloofsgemeenschappen van onze dorpen.

Wij zijn nu met elkaar al 6 jaar onderweg, sinds de fusie tussen de 6 geloofsgemeenschappen naar de parochie Maria, Moeder van

Lees meer

2020-03-11T15:10:15+00:00februari 28th, 2020|

Vastenactie 2020 – Werken aan je toekomst

Het belang van doorleren 

In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen. 

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen

Lees meer

2020-02-28T09:14:49+00:00februari 28th, 2020|