Actie vakantietasjes 2021

Parochiële Caritas doet mee aan de Actie “Vakantietasjes 2021”

Al enkele jaren ondersteunt Caritas de Actie Vakantietasjes van de Diaconie Protestantse Gemeente Purmerend (Kerk in Actie) en ook dit jaar doen we mee met een bijdrage in geld en goederen.

We gaan ervoor om per gezin met kinderen dat ondersteuning krijgt via de Voedselbank één rugzakje met vakantiepret samen te stellen.

In de benodigde 45 rugzakjes komen o.a. knutselspullen en spelletjes voor het hele gezin. De gevulde tasjes worden vanaf vrijdag 9 juli bij de start van de zomervakantie uitgereikt.

Door de coronacrisis is vorig jaar gekozen voor een andere aanpak. Die aanpak blijft in 2021 hetzelfde. De gelovigen van de deelnemende kerken vullen dus niet zelf de tasjes, maar kunnen wel een financiële bijdrage leveren.

Op NL34ABNA 0231352611 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling ‘Polderland’ onder vermelding van Vakantietasjes.

Van het bijeengebrachte

Lees meer

2021-04-29T10:59:50+00:00april 29th, 2021|

Opgeven voor H. Vormsel en Eerste Heilige Communie

U kunt uw (klein)kind opgeven om mee te doen met de voorbereidingen op het Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van onze parochie: parochiemariamoedervangod@outlook.com

Een richtlijn voor de leeftijdscategorie voor het Vormsel 2021 is: kinderen geboren tussen september 2008 en september 2009 (omdat er in 2020 geen H. Vormsel heeft plaatsgevonden, kunt u ook uw kind opgeven dat ouder is).
Voor de Eerste H. Communie: kinderen geboren tussen september 2012 en september 2013.
Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat.


Graag tot ziens!
Werkgroepen EHC en Vormsel

2021-03-01T09:56:46+00:00maart 1st, 2021|

Uitnodiging bijbelavonden (online)

Tijd: Elke woensdag om 20:00
Waar: Online, via Zoom

Beste Bijbellezers,

We plaatsen de onderstaande link voor degenen die geïnteresseerd zijn iets meer te horen over de lezingen van komende zondag. Vindt u de Bijbel soms moeilijk? Samen gaat het altijd beter. We kunnen samen langzamerhand ontdekken dat de Bijbel eigenlijk over ons en tot ons spreekt. U bent van harte welkom.

Download en installeer eerst de ZOOM App – zie instructies hieronder. Klik voor aanvang van de Bijbelavond op onderstaande link om deel te nemen. Als je je laat begeleiden dan zien we elkaar iedere woensdagavond 20.00 uur …op het scherm. Ik hoop dat u zich bij ons gaat aansluiten.

https://us02web.zoom.us/j/7064713138?pwd=czFhZmRzcXRtT3pUTXlTaXRFSk55Zz09

Groet,
Kapelaan Mariusz Momot

Hieronder vindt u een korte instructie voor het installeren van de ZOOM

Lees meer

2021-02-10T16:10:34+00:00februari 10th, 2021|

Bericht van de penningmeesters

                                                    Begroting 2021

Beste parochianen,

In 2020 is het visie-transitieplan net voor de corona-uitbraak in de geloofsgemeenschappen besproken. Alleen voor de geloofsgemeenschap van Oosthuizen kwam de uitbraak een week te vroeg. De gevolgen van het plan voor Oosthuizen zijn echter gering.

Vanaf maart 2020 hebben we te maken met beperkingen, ook voor de parochie. Vergaderingen en bijeenkomsten moesten worden afgelast of konden beperkt plaatsvinden via Zoom o.i.d..

Toch moeten we doorgaan met de aanpassingen, zoals vermeld in het plan. De noodzaak lijkt ook wel uit de begroting van 2021. De inkomsten worden minder en de uitgaven zullen stijgen. Toch durven wij de Kerkbalans-opbrengsten en de collecte-gelden nog op hetzelfde bedrag te begroten voor 2021 in vergelijking met de werkelijke opbrengsten van 2019.

Door veel parochianen wordt per bank geld overgemaakt als compensatie voor het uitvallen van de collecten, waarvoor wij

Lees meer

2021-01-10T13:54:32+00:00januari 10th, 2021|