Kindernevendienst

In de Nicolaaskerk te Purmerend is er elke tweede zondag van de maand, tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur een kindernevendienst. Zie ook het vieringenrooster op deze website.

2019-10-09T11:51:58+00:00oktober 9th, 2019|

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTERS

Over het jaar 2018 bedroeg het negatieve resultaat van onze parochie 146.313 Euro. Dit is 12.863 Euro lager dan het negatieve resultaat van 2017.

De kosten over 2018 waren 46.860 Euro lager dan de kosten van 2017, maar ook onze inkomsten waren lager. De ontvangsten van Actie Kerkbalans waren 1.830 Euro lager en de collecten inkomsten 4.793 Euro lager.

De uitvaarten, waarbij de kerken worden gebruikt, worden minder in aantal.

De lage rentestand en onzekere beleggingsinkomsten hebben een verlaging van onze inkomsten uit bezittingen veroorzaakt.

Door de lagere persoonskosten verwachten we dat in 2019 het negatieve saldo ongeveer 35.000 Euro zal zijn.

Bij vragen of opmerkingen kunt u bellen of mailen naar Hans Karels.

Met vriendelijke groet,

de penningmeester

2019-09-24T14:27:01+00:00september 24th, 2019|

Maria gebedsviering en samenzang


Ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming
 
Wanneer: zaterdag 17 augustus, 14:30 uur
Waar: Nicolaaskerk, Kaasmarkt 15 Purmerend
Voorganger: Pastor Marius Momot
M.m.v. Het Ceciliakoor o.l.v.
Dirigent: Mirjam Boers
Organist: Kees Schuurman
 
Zangers en zangeressen die willen meezingen in het ondersteunende koor zijn van harte welkom. Het repertoire zal bestaan uit o.a. bekende Marialiederen voor koor en samenzang.
Voor info: Annemiek Nuijens. Tel. 06-20650615 of
E-mail: amnuyens@hetnet.nl
2019-07-08T13:39:02+00:00juli 8th, 2019|

Heilig Vormsel 2019

Heilig Vormsel 2019

Vrijdag 10 mei hebben Josémari, Tommy, Nelly, Eljero, Valerie en Marlène in een feestelijke viering hun Heilig Vormsel ontvangen. Wij willen ze hiermee hartelijk feliciteren!

Het Vormselproject is bedoeld voor kinderen van ongeveer 11 jaar oud. Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten hebben de vormelingen in mei 2019 het Heilig Vormsel ontvangen. 

2019-10-21T16:01:28+00:00juni 24th, 2019|