Eerste Heilige Communie viering

Afgelopen zondag werd in de Nicolaaskerk in Purmerend de Eerste Heilige Communie viering gehouden.

De 17 communicanten hebben zich vanaf januari voorbereid op dit belangrijke en feestelijke moment. De kerk zat vol met familie, vrienden en parochianen. Het Ceciliakoor onder leiding van Mirjam Boers was op volle sterkte.

Het was een prachtig gezicht toen de communicanten met hun brandende doopkaarsen de kerk binnenkwamen. Daarna stelde ze zichzelf voor aan de gemeenschap. Tijdens de viering hielpen de kinderen bij de collecte en het lezen van de voorbeden. En toen was dat belangrijke moment daar, een voor een ontvingen zij hun eerste heilige communie.

In het najaar gaat het communieproject weer van start. Opgeven is nu alvast mogelijk, via: parochiemariamoedervangod@outlook.com

2022-05-24T08:50:48+00:00april 20th, 2022|

Het MMG-koor zingt op 1e Pinksterdag

Zangers en zangeressen gezocht voor de Mis van Gounod

Op zondag 5 juni (1e Pinksterdag) zal er één viering voor de hele parochie gehouden worden in de Nicolaaskerk in Purmerend. De viering start om 10:00 uur.

Op deze feestelijke dag willen we met zoveel mogelijk mensen de Mis van Gounod ten gehore brengen. In samenwerking met het Paulus- en Ceciliakoor zijn er speciale repetitie dagen georganiseerd voor deze Gounod mis.

Maandagmorgen 30 mei vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur

Dinsdagavond 24 mei en 31 mei van 19:30 uur tot 21:30 uur

De repetities vinden plaats in de Nicolaaskerk in Purmerend, Kaasmarkt 15. Er is geen contributie verschuldigd.

Indien u voor de eerste keer naar een repetitie gaat kunt u zich op die morgen of avond

Lees meer

2022-05-24T08:42:01+00:00maart 25th, 2022|

Palmpasenstokken versieren

Op zaterdag 9 april 2022 gaan we in de Nicolaaskerk in Purmerend palmpasenstokken versieren. Alle kinderen mogen meedoen! Er zijn al meer dan 40 deelnemers!

Voor een palmpaasstok, een broodhaantje en knutselmateriaal wordt gezorgd. Wel vragen we of er ouder/begeleider aanwezig kan zijn om te helpen bij het versieren. Er zijn dit jaar twee groepen: van 10:00 tot 11:30 uur en van 12:00 tot 13:30 uur.

In verband met de inkoop graag (uiterlijk donderdag 7 april) aanmelden via: nicolaaskerk.purmerend@live.nl

Dan weten we zeker dat er voor iedereen een Palmpaasstok is.

We maken er samen een gezellige ochtend/middag van!

Palmpasenviering

De volgende dag, op zondag 10 april om 10:00 uur, wordt de Palmpasenviering gehouden. De kinderen lopen dan in optocht met hun versierde palmpasenstokken door de Nicolaaskerk.

2022-04-07T12:26:44+00:00maart 22nd, 2022|

Vluchtelingen Oekraïne

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse RK bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief “vluchtelingen mogen een beroep op ons doen”.

Zie voor de pastorale brief: https://www.rkkerk.nl

Ook lokaal zijn er inmiddels acties gestart. Onder meer in samenwerking met het Beraad van Kerken en het diakonaal Platform Purmerend.

Het Nicolaasteam van de geloofsgemeenschap uit Purmerend doet een oproep voor ideeën/voorstellen/plannen om gezamenlijk in actie te komen voor de vluchtelingen. U kunt zich melden bij de secretaris van het Nicolaasteam of bij de pastores.

2022-03-22T10:53:32+00:00maart 22nd, 2022|

Kindernevendienst in de Nicolaaskerk

In de Nicolaaskerk in Purmerend wordt tijdens de Eucharistieviering van zondag 3 april de Kindernevendienst weer gehouden worden. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom! Voor jonge kinderen is het vaak wel fijn als er iemand met ze meegaat.

Na het welkomstwoord vertrekken we naar de Catharinazaal. Daar steken we een kaarsje aan, lezen we samen het evangelie van deze zondag en is er tijd om te tekenen/knutselen of te spelen.

Na de voorbeden gaan we weer terug naar de kerkzaal.

2022-03-22T10:38:22+00:00maart 22nd, 2022|