Ziekenzalving


SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

Jezus’ liefde voor de zieken en zwakken komt tot uitdrukking in het sacrament van de zieken. Jezus werd ontroerd door de pijn en het verdriet van mensen en Hij heeft zelf ook angst en lijden gekend.

U kunt op elk moment het sacrament van de zieken ontvangen; het is een sacrament van bemoediging, waarbij gebeden wordt om steun en kracht.

Het sacrament van de zieken is bedoeld om steun en kracht te vragen tijdens uw lijden, maar dit betekent niet dat het uitsluitend in de allerlaatste fase van het leven hoeft plaats te vinden. Het is mooi als het sacrament van de zieken toegediend kan worden op een rustig moment, voor zowel u als de pastoor en de eventuele familieleden die u erbij aanwezig wilt hebben.

Voor toediening van het sacrament van de zieken, kunt u contact opnemen met pastoor Marcelo Salão Rocha.

Lees meer

2019-10-14T10:03:37+00:00oktober 1st, 2019|Sacramenten|

Boete en Verzoening


BOETE EN VERZOENING

“Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.” (Johannes 20:23)

In het sacrament van boete en verzoening kunnen we de momenten waarop we tekort schieten en onze schuld aan Jezus voorleggen. De priester vergeeft onze zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het sacrament is ontmoeting met de genezende liefde van Jezus en versterkt onze vriendschap met Hem.

Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek?
Dan kunt contact opnemen met pastoor Marcelo Salão Rocha.

2022-09-29T10:22:38+00:00oktober 1st, 2019|Sacramenten|

Priesterwijding


PRIESTERWIJDING

Door het ontvangen van dit sacrament wordt iemand tot diaken, priester of bisschop gewijd. De Wijding is het sacrament van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Het is een kerkelijke bezegeling van een roeping.

Door het wijdingssacrament is Jezus op een bijzondere manier aanwezig als priester of diaken. Hij mag een plaatsbekleder van Jezus zijn en vervult een bijzondere taak in de geloofsgemeenschap.

De foto’s  zijn van de priesterwijding van pastoor Marcelo Salão Rocha in 2003.

2019-10-14T09:44:18+00:00oktober 1st, 2019|Sacramenten|

Huwelijk


HUWELIJK

“wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden.” (Matteüs 19:6)

In het sacrament van het huwelijk worden twee mensen met elkaar verbonden door middel van een heilige overeenkomst met God en met elkaar.

In tegenstelling tot de andere sacramenten, waarbij de bedienaar van de kerk het sacrament toedient, dienen de man en vrouw elkaar zelf het huwelijkssacrament toe. Een priester of diaken is hiervan getuige en spreekt daarna de huwelijkszegen uit. Tijdens de huwelijkssluiting belooft het bruidspaar in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap, elkaar trouw en liefde in voor- en tegenspoed.

Ook als een van jullie beiden niet katholiek is, is het mogelijk om je huwelijk te laten inzegenen.

Willen jullie trouwen in de Nicolaaskerk?
Neem dan tijdig contact op met: Pastoor Marcelo Salão Rocha of Diaken Jack Noë

2019-10-14T09:45:16+00:00oktober 1st, 2019|Sacramenten|

Vormsel


VORMSEL

Het Vormsel is een bevestiging van de Doop. Door het sacrament van het Vormsel wordt de vormeling gedoopt met het vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing. Eigenschappen die je nodig hebt om als christen te kunnen leven.

De vormelingen zijn door middel van een aantal bijeenkomsten voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het vormsel.

Het is nu al mogelijk uw kind voor het vormselproject van volgend jaar aan te melden. U ontvangt dan een uitnodiging voor een informatieavond in het najaar.

Voor aanmelding of meer informatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat of met pastoor Marcelo Salão Rocha.

2019-10-14T09:46:17+00:00oktober 1st, 2019|Sacramenten|