Over het jaar 2018 bedroeg het negatieve resultaat van onze parochie 146.313 Euro. Dit is 12.863 Euro lager dan het negatieve resultaat van 2017.

De kosten over 2018 waren 46.860 Euro lager dan de kosten van 2017, maar ook onze inkomsten waren lager. De ontvangsten van Actie Kerkbalans waren 1.830 Euro lager en de collecten inkomsten 4.793 Euro lager.

De uitvaarten, waarbij de kerken worden gebruikt, worden minder in aantal.

De lage rentestand en onzekere beleggingsinkomsten hebben een verlaging van onze inkomsten uit bezittingen veroorzaakt.

Door de lagere persoonskosten verwachten we dat in 2019 het negatieve saldo ongeveer 35.000 Euro zal zijn.

Bij vragen of opmerkingen kunt u bellen of mailen naar Hans Karels.

Met vriendelijke groet,

de penningmeester