Parochiële Caritas doet mee aan de Actie “Vakantietasjes 2021”

Al enkele jaren ondersteunt Caritas de Actie Vakantietasjes van de Diaconie Protestantse Gemeente Purmerend (Kerk in Actie) en ook dit jaar doen we mee met een bijdrage in geld en goederen.

We gaan ervoor om per gezin met kinderen dat ondersteuning krijgt via de Voedselbank één rugzakje met vakantiepret samen te stellen.

In de benodigde 45 rugzakjes komen o.a. knutselspullen en spelletjes voor het hele gezin. De gevulde tasjes worden vanaf vrijdag 9 juli bij de start van de zomervakantie uitgereikt.

Door de coronacrisis is vorig jaar gekozen voor een andere aanpak. Die aanpak blijft in 2021 hetzelfde. De gelovigen van de deelnemende kerken vullen dus niet zelf de tasjes, maar kunnen wel een financiële bijdrage leveren.

Op NL34ABNA 0231352611 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling ‘Polderland’ onder vermelding van Vakantietasjes.

Van het bijeengebrachte geld worden in overleg met de Voedselbank de rugzakjes gevuld.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!