Begroting 2021

Beste parochianen,

In 2020 is het visie-transitieplan net voor de corona-uitbraak in de geloofsgemeenschappen besproken. Alleen voor de geloofsgemeenschap van Oosthuizen kwam de uitbraak een week te vroeg. De gevolgen van het plan voor Oosthuizen zijn echter gering.

Vanaf maart 2020 hebben we te maken met beperkingen, ook voor de parochie. Vergaderingen en bijeenkomsten moesten worden afgelast of konden beperkt plaatsvinden via Zoom o.i.d..

Toch moeten we doorgaan met de aanpassingen, zoals vermeld in het plan. De noodzaak lijkt ook wel uit de begroting van 2021. De inkomsten worden minder en de uitgaven zullen stijgen. Toch durven wij de Kerkbalans-opbrengsten en de collecte-gelden nog op hetzelfde bedrag te begroten voor 2021 in vergelijking met de werkelijke opbrengsten van 2019.

Door veel parochianen wordt per bank geld overgemaakt als compensatie voor het uitvallen van de collecten, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken.

Hieronder treft u de lasten en baten aan voor 2021 in vergelijking met de begroting van 2020 en de werkelijke bedragen van 2019.

De werkelijke kosten van 2019 bedroegen                                        480.906 Euro

De begrote lasten van 2021 bedragen                                                505.350 Euro

Hogere kosten, vooral veroorzaakt door hogere persoonskosten 24.444 Euro

De werkelijke baten voor 2019 waren                                                 453.958 Euro

De begrote baten voor 2021 zijn                                                          416.000 Euro

Lagere baten door lagere opbrengsten van bezittingen                    37.958 Euro

Voor de toekomst menen wij door samenwerking van de geloofsgemeenschappen vitaal te kunnen blijven en kosten te besparen. Onze visie is om uiterlijk in 2025 met een sluitende begroting te kunnen werken.

Beleefd willen wij u vragen onze parochie te blijven ondersteunen en indien mogelijk uw bijdrage iets te verhogen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de penningmeesters van de geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria, Moeder van God,

Hans Karels