In dit artikel kunt u lezen over het project dat wij dit jaar via de Vastenactie zullen steunen:

Stichting Amigos de San Juan

Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het dorpje San Juan de Flores (Guatemala) en zijn inwoners ondersteunt.  Het dorp kent grote armoede, het is er droog en er is geen stromend water. Onderwijs is een van de belangrijkste peilers van deze Stichting. Van de jongeren die studiebeurzen hebben ontvangen, en in ruil daarvoor zich inzetten voor hun dorp, heeft de meerderheid betere kansen gekregen; zij hebben een beroepsopleiding afgerond en hebben daardoor een baan kunnen krijgen buiten het dorp. Door het volgen van onderwijs is de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd. Zij leveren daarmee vaak ook een belangrijke bijdrage in onderhouden van hun familie. 

San Juan
Het dorp San Juan de Flores ligt tussen de bergen in de oostelijke laaglanden van Guatemala (Midden-Amerika). Vanaf de hoofdstad Guatemala Stad is de reistijd per bus zo’n twee uur. Het dorp telt ongeveer 2.500 inwoners, een mix tussen de Spaanse immigranten en de oorspronkelijke bevolking. De levensstandaard van de bewoners van San Juan is laag. De belangrijkste oorzaken voor de heersende armoede zijn een laag niveau van scholing, analfabetisme, een bijzonder droog klimaat – dat dan ook weer de landbouw bemoeilijkt – en een algemeen gebrek aan water. De mogelijkheden om zelf hulp te vragen bij instanties worden beperkt door de geïsoleerde ligging van het dorp en het ontbreken van specifieke kennis daarvoor bij de bewoners.

Stichting Amigos de San Juan de Flores is opgericht in 2000 en bestaat uit een groep bevlogen mensen die zich met zeer veel enthousiasme en hartstocht inzetten voor  San Juan.

Alle werkzaamheden worden helemaal op vrijwillige basis verricht. De meeste betrokkenen zijn zelf in het dorp San Juan las Flores geweest en hebben met eigen ogen kunnen zien hoe de bewoners onder soms erbarmelijke omstandigheden leven. Ondanks dat wordt de tijd bij een van de families in het kleine Guatemalteekse dorpje als onvergetelijk en zeer waardevol ervaren.

Het is juist deze ervaring die ook een extra motivatie geeft om de bewoners van San Juan te blijven helpen. En dankzij de betrokkenheid van onze vrijwilligers en de steun van onze donateurs heeft Amigos de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschappelijke voorzieningen. Er zijn naaimachineprojecten opgezet. Er is een sportgelegenheid opgezet. Er zijn speelattributen voor de kleine kinderen geplaatst. Er is een waterreservoir aangelegd.

 Op dit moment zijn er studenten die van onze Stichting een beroepsopleiding  kunnen volgen. Een student ervaart het dankbaar als hij zijn studie kan volbrengen, maar is ook afhankelijk van de jaarlijkse financiering.

De vrijwilligers proberen in Nederland donoren te vinden voor dit Project. Met uw hulp proberen wij de continuïteit van de financiering van studiebeurzen te kunnen blijven voldoen.

Trots op

… het studiebeurzenprogramma (2002-2020 >)
Ons meest succesvolle project is het studiebeurzenprogramma. Kansarme leerlingen ontvangen een volledige of halve beurs en worden hiermee in staat gesteld door te leren. De leerlingen worden geselecteerd volgens zo objectief mogelijke criteria. Allereerst moeten hun cijfers en voorgaande prestaties voldoende zijn. Daarnaast wordt ook van de ouders verwacht dat zij hun kind steunen door het naar school te laten gaan en in de gelegenheid stellen om huiswerk te maken. Veel kinderen helpen namelijk mee op het land of in het huishouden of doen werk waar ze een beetje voor betaald krijgen om zo een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Er zijn in 2020 15 beurzen verstrekt aan studenten in het beroepsonderwijs. Een beroepsopleiding kost gemiddeld 400 euro per jaar per leerling, gedurende 3 jaar. Het gemiddelde inkomen in San Juan is zo’n 110 euro per maand.

… het naaiproject (2005-2012)
Na de zeer succesvolle start van het naaiproject in San Juan waar drie jaar lang wekelijks drie groepen dames les kregen in de fijne kneepjes van het vak van naaister, kreeg Amigos al spoedig verzoeken uit een ander dorp om ook daar het naaiproject op te zetten. Agua Salóbrega was het tweede dorp waar drie groepen dames aan de drie jaar durende cursus mochten beginnen. Vijf jaar later zijn ook Santa Lucia en Monte Grande aan het rijtje toegevoegd. Het naaiproject houdt in dat 10 dames een microcrediet kregen om een naaimachine te kunnen kopen. De helft is gift en de andere helft is lening. Een naaimachine kost 100 euro. Voorwaarde was dat 27 dames, verdeeld in 3 groepen een jaar op deze naaimachines les konden krijgen. Met het afstuderen als naaister konden 10 dames deze naaimachines aanschaffen en in 1 jaar de 50 euro lening aflossen. Zij konden in hun dorp de uniformpjes naaien voor de leerlingen en studenten van het dorp.

… uitbreiding van onze activiteiten naar andere dorpen in de omgeving van San Juan  
Met de uitbreiding van het naaiproject naar Agua Salóbrega heeft Amigos de sprong gewaagd naar andere dorpen in de omgeving van San Juan. Na in Agua Salóbrega is in nog twee dorpen gestart met een naaiproject en inmiddels wordt ook een enkele jongere uit een andere plaats gesteund met een beurs. De grootste wens is nu om ook het beurzenprogramma verder uit te rollen naar andere dorpen en zo meer jongeren in staat te stellen verder te leren en zo hun kansen op (beter) werk te vergroten.

… de Estudiantes Estrellas (sinds 2007)
Een aantal bursalen heeft in 2007 het initiatief genomen om geld in te gaan zamelen door bijvoorbeeld het organiseren van sporttoernooien en loterijen om zelf, als groep bursalen van Amigos onder de naam Estudiantes Estrellas, beurzen te gaan verstrekken aan kansarme jongeren uit hun eigen dorp voor een opleiding aan de middelbare school. Wat is er mooier dan dat mensen zich realiseren dat, als ze kansen creëren voor zichzelf en voor anderen, ze hun levensomstandigheden verder kunnen verbeteren en een betere toekomst mogelijk maken! Dit is waar we het voor doen: de mensen in San Juan de middelen geven om zelf verder aan hun toekomst te bouwen zonder daarbij afhankelijk te worden van de hulpverlener. We hopen van harte dat meer van dit soort mooie initiatieven zullen opbloeien, nu het zelfvertrouwen onder jongeren groeit door het vertrouwen dat ze krijgen om met een beurs verder te mogen leren.

… de opening van het sportveld in San Juan  
Op 13 mei 2007 is het sportveld feestelijk geopend in aanwezigheid van bijna alle dorpsbewoners, speciale genodigden alsook een vertegenwoordiger van de Nederlandse Ambassade, de heer Iedema.
Onze vrijwilligster ter plekke,  had samen met de leden van het comité een tot in de puntjes verzorgd feest gemaakt van de opening, inclusief knallend vuurwerk en een plaatselijke rockband!
De dames van het naaiproject liepen rond in oranje t-shirts, zelfgemaakte witte sportbroeken en dankzij een paar (door henzelf aangevraagde) trainingssessies stonden zij hun mannetje op het veld.
De meisjes van de lagere school betraden het veld als cheerleaders in een rood-wit-tenue met wuivende pompoenen. En jongens van de middelbare school ontvingen een daverend applaus voor hun spetterend optreden als hiphoppers.
Vanzelfsprekend was er ruim aandacht voor het gebruikelijk protocol; er werd een lint doorgeknipt, de Guatemalteekse en Nederlandse vlaggen werden gehesen, beide volksliederen werden gespeeld en vele diploma’s werden uitgereikt aan diegenen die een steentje hadden bijgedragen. ‘s Middags werd er fanatiek gespeeld in een speciaal georganiseerd voetbaltoernooi. Het sportveld is sindsdien met behulp van donaties goed onderhouden.

U kunt meer lezen op: www.amigosdesanjuan.org

IBAN NL04 INGB 0004 5475 02
ten name van Stichting Amigos de San Juan de Flores
te Doetinchem

Amigos heeft sinds 1-1-2008 de ANBI status. Dit betekent, dat giften aan Amigos van de belasting aftrekbaar kunnen zijn. Raadpleeg onze registratie op de website van de belastingdienst.