Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse RK bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief “vluchtelingen mogen een beroep op ons doen”.

Zie voor de pastorale brief: https://www.rkkerk.nl

Ook lokaal zijn er inmiddels acties gestart. Onder meer in samenwerking met het Beraad van Kerken en het diakonaal Platform Purmerend.

Het Nicolaasteam van de geloofsgemeenschap uit Purmerend doet een oproep voor ideeën/voorstellen/plannen om gezamenlijk in actie te komen voor de vluchtelingen. U kunt zich melden bij de secretaris van het Nicolaasteam of bij de pastores.