Omdat wij een zomerrooster hanteren in onze parochie is er in de zomermaanden niet elk weekend in elke parochiegemeenschap een viering. Wij vragen wij u dan ook vriendelijk om het rooster van de vieringen te raadplegen, om eventuele teleurstellingen te voorkomen.