Contactgegevens geloofsgemeenschap St. Bonifatius Graft-de Rijp

Algemeen adres: Rechtestraat 162, 1483 BH  Graft-De Rijp
Telefoon: 0299-671456
e-mail:  stboni@hetnet.nl
parochiewebsite: www.parochiemariamoedervangod.nl

Parochiecentrum (in het voormalig mortuarium naast de kerk):
Openingstijden: maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur

Rekeningnummer algemeen:
Rabobank: NL06RABO 0356 9011 65, t.n.v. RK Kerkbestuur

Rekeningnummer Kerkbalans:
Rabobank: NL60RABO 0356 9569 38 t.n.v. Administratieve kerkbijdragen