Zorg en Nazorg

Zoals U wellicht zult weten, bestaat er binnen onze St. Bonifatius geloofsgemeenschap een Avondwakegroep. De leden van deze groep doen hun best om op een zorgvuldige manier voor de nabestaanden van een overledene een herdenkingsdienst samen te stellen en te begeleiden.

Wij hebben echter het gevoel dat het niet bij het verzorgen van deze dienst moet blijven. We vernemen dikwijls dat er mensen zijn die, als de rust na het afscheid is teruggekeerd, de behoefte hebben om nog eens met iemand na te praten.

Leden van de Avondwakegroep willen zich daarvoor door middel van een bezoek inzetten. Ook als er voor de overledene geen avondwake geweest is.

Maar niet alleen voor nabestaande(n), ook voor mensen die ziek zijn of ziek geweest zijn.

Mocht U een bezoek op prijs stellen of kent U iemand uit Uw omgeving, waarvan U weet of vermoedt dat die een bezoek op prijs zal stellen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan in overleg zorgen dat iemand van onze groep een afspraak maakt om langs te komen.

Contactpersoon:            Nel Stevens       Telefoon:           0299-673027