Korte geschiedenis

Over het verre verleden van de katholieken in de Schermer weten we helaas niet al te veel. Maar wat we weten is kort samengevat in een mooi boekwerkje, dat b.g.v. het 75-jarig bestaan van de parochie Schermerhorn werd uitgegeven. Mocht u daar belangstelling voor hebben, dan is dat nog te verkrijgen via het secretariaat van de parochie.

O.L. Vrouw Geboorteparochie

Op 7 september 1920, daags voor de feestdag van O.L. Vrouw Geboorte, werd de oprichting van de parochie gevierd en de eerste pastoor, Gerardus van Niekerk, ingehaald. Op verzoek van de mensen uit Schermerhorn kreeg de parochie ook de naam van O.L. Vrouw Geboorte.

Uiteraard hoort bij de parochie ook een parochiekerk. In Maart van datzelfde jaar was al een pand aangekocht aan de dorps-straat, bestaande uit een woonhuis, herberg en kolfbaan met koepel, stal en schuur. In de maand mei werd er voortvarend aangevangen om deze opstallen te verbouwen en tot kerk en pastorie te transformeren. Op zondag 8 september 1920 werd ‘des morgens’ om 8.00 uur door de Zeereerwaarde Deken van Purmerend, Adrianus Hollenberg, de kerk ingezegend en kon de pas ingehaalde pastoor de eerste H. Mis opdragen, geassisteerd door enkele ‘priesterzonen’ van de parochie.

40 Jaar lang zou de parochie kerken in dit gebouw en de ene pastoor volgde de andere op. Het aantal parochianen groeide echter ook gestaag en dat vroeg om een grotere kerk. In 1961 begonnen de eerste besprekingen en op zondag 8 september 1963, uiteraard op de feestdag van Maria Geboorte, kon Deken J.Th.M. Kraakman de eerste steen leggen aan de rand van een nog te bouwen nieuwbouwwijk. Dit alles geschiedde onder het nauwkeurig toeziend oog van de bouwpastoor Niek De Ruijter. Op zondag 2 mei 1964 werd de nieuwe kerk geconsacreerd door Mgr. Dr. J.A.E. Dodewaard, bisschop van Haarlem.

Het zou weer bijna veertig jaar duren. De parochie had behoefte aan een grondige verbouwing en herinrichting van de kerk, aangepast aan de behoeften van de tijd om de kerk een multifunctionele invulling te geven. Een dag (Maria-) kapel die overdag altijd open is maakte het geheel compleet. Op 26 oktober 2002 werd de totaal vernieuwde kerk heropend.

Het kerkgebouw

Zoals reeds vermeld is in 2002 de kerk geheel gerenoveerd. Door de pastorie en de grond van de tuin te verkopen ten bate van de bouw van het appartementen-complex ‘De Pinksterblom’, was de parochie in de gelegenheid de kerk een eigentijdse uitstraling te geven en om te bouwen tot een multifunctioneel gebouw.
Het biedt, naast op de eerste plaats de vieringen en bijeenkomsten van de parochie, ook voldoende ruimte tot andere bijeenkomsten. Moderne apparatuur zoals een uitstekende geluidsinstallatie, piano, orgel en beamer met projectiescherm is de mogelijkheid voor PowerPoint presentaties aanwezig. Ook een kleinere zaal is beschikbaar, evenals een toiletgroep en eenvoudige keuken.