SACRAMENTEN22019-10-13T13:34:32+00:00

SACRAMENTEN

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. De sacramenten zijn tekenen van Gods liefde. Het zijn momenten waarop we kunnen ervaren dat God een belangrijke rol in ons leven speelt. Door middel van de sacramenten wil Jezus werkelijk aanwezig in ons leven zijn en begeleidt hij ons op onze levensweg.

EUCHARISTIE

De Eucharistie is het belangrijkste sacrament van de katholieke kerk. In dit sacrament ontmoeten we Jezus. In brood en wijn is Hij onder ons aanwezig en wil Hij ons geloof voeden.

DOOPSEL

Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament. Door de Doop word je opgenomen in het lichaam van Christus en treed je toe tot de lokale gemeenschap van de kerk. Je wordt geboren in het geloof en begint een nieuw leven in Christus.

VORMSEL

Het Vormsel is een bevestiging van de Doop. Door het sacrament van het Vormsel wordt de vormeling gedoopt met het vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, trouw en zelfbeheersing. Eigenschappen die je nodig hebt om als christen te kunnen leven.

HUWELIJK

“wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden.” (Matteüs 19:6)

In het sacrament van het huwelijk worden twee mensen met elkaar verbonden door middel van een heilige overeenkomst met God en met elkaar.

PRIESTERWIJDING

Door het ontvangen van dit sacrament wordt iemand tot diaken, priester of bisschop gewijd. De Wijding is het sacrament van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Het is een kerkelijke bezegeling van een roeping.

BOETE EN VERZOENING

“Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.” (Johannes 20:23)

In het sacrament van boete en verzoening kunnen we de momenten waarop we tekort schieten en onze schuld aan Jezus voorleggen. De priester vergeeft onze zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het sacrament is ontmoeting met de genezende liefde van Jezus en versterkt onze vriendschap met Hem.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

Jezus’ liefde voor de zieken en zwakken komt tot uitdrukking in het sacrament van de zieken. Jezus werd ontroerd door de pijn en het verdriet van mensen en Hij heeft zelf ook angst en lijden gekend.

Voor toediening van het sacrament van de zieken, kunt u contact opnemen met pastoor Marcelo Salão Rocha.