De Pastores en het Parochiebestuur wensen u een mooie Goede Week en Zalig Pasen!

U bent van harte welkom bij de vieringen.