CARITAS

De Caritas in onze parochies is en blijft actief op het gebied van ondersteuning voor mensen in nood. Voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt, helpen we jaarlijks tientallen mensen uit de nood.

VIERINGEN

Eucharistie

Uit de Eucharistie blijkt de verbondenheid van christenen met elkaar en met God. Zoals Jezus vroeger zijn vriendschap deelde met zijn leerlingen, zo delen wij in de eucharistie vriendschap met elkaar en met God.

JEUGD

Er worden regelmatig vieringen en activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieƫn georganiseerd, dus ook voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.

Elke zaterdagmiddag om 12:00 uur wordt er in de Mariakapel in de Nicolaaskerk te Purmerend een Jongerenviering gehouden en iedere eerste zondag van de maand vindt er een familieviering plaats.

Elke tweede zondag van de maand is er tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur in de Nicolaaskerk te Purmerend een kindernevendienst.

CATECHESE

Godsdienstonderwijs

Historisch gezien gebeurde dit vaak in de vorm van vraag en antwoord met behulp van een catechismus. Degene die onderricht geeft noemt men een catecheet. In de catechese is er ruimte voor dialoog tussen de leerling en de catecheet.

DOOPSEL

Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament. Door de Doop word je opgenomen in het lichaam van Christus en treed je toe tot de lokale gemeenschap van de kerk. Je wordt geboren in het geloof en begint een nieuw leven in Christus.

HUWELIJK

“wat God heeft verbonden mag de mens niet scheiden.” (MatteĆ¼s 19:6)

In het sacrament van het huwelijk worden twee mensen met elkaar verbonden door middel van een heilige overeenkomst met God en met elkaar.

ZIEKENZORG

Jezus’ liefde voor de zieken en zwakken komt tot uitdrukking in het sacrament van de zieken. Jezus werd ontroerd door de pijn en het verdriet van mensen en Hij heeft zelf ook angst en lijden gekend.

UITVAART/BEGRAFENIS

Voor informatie kunt u contact opnemen.

MISINTENTIES

Via deze knop kunt u zich opgeven voor misintenties.

FOTO’S
PAROCHIEBLAD

Ontvangt u geen parochieblad en wilt u deze wel graag in de toekomst ontvangen? Neemt u dan contact op met uw geloofsgemeenschap.

VRIJWILLIGERS

Het aantal vrijwilligers, kosters, misdienaren, koorleden, gastheren en -vrouwen, schoonmaaksters, acolieten, lectoren en lectrices, teamleden en bestuursleden, is groot, maar we kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken.

Heeft u tijd over en vindt u het leuk om u in te zetten voor de parochie?
Neem dan contact op.

SACRAMENTEN

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. De sacramenten zijn tekenen van Gods liefde. Het zijn momenten waarop we kunnen ervaren dat God een belangrijke rol in ons leven speelt. Door middel van de sacramenten wil Jezus werkelijk aanwezig in ons leven zijn en begeleidt hij ons op onze levensweg.